ทัวร์ลาวใต้

อิ่มบุญทัวรนำเที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาว 4,400 บาทรวมทุกอย่าง

รหัสโปรแกรมท่องเที่ยว
ลาวใต้ น้ำตกตาดฟาน ไร่ชา ปากเซ น้ำตกตาดผาส้วม คอนพะเพ็ง หลี่ผี ปราสาทวัดพู จำปาสัก ตาดผาส้วม ตาดเยือง 3 วัน 4 คืน
     ทริปนี้เป็นทริปย้อนรอยในเยาว์วัยของเราก็ว่าได้ เนื่องจากวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตในชุมชมชาวลาวยังคงมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย นอกจากนี้เรายังได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ และความอลังการของน้ำตกที่ยิ่งใหญ่และสวยงามสมดังคำล่ำลือได้ที่ลาวใต้นี้
วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
20.00 น. นัดพบกันที่ปั้มน้ำมันปตท.สนามเป้าทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นำท่านเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี
วันที่สองอุบลราชธานี ช่องเม็ก ปากเซ น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดผาส้วม หมู่บ้านชนเผ่า
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ช่องเม็ก เดินทางสู่ด่าน ต.ม.ไทย – ลาว ทีมงานอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเอกสารผ่านแดน เข้าสู่ประเทศลาว จากนั้นเดินทางสู่แขวงนครจำปากสัก โดยข้ามสะพานแขวนแม่น้ำโขงสู่เมืองปากเซ แวะชมตลาดดาวเรือง เลือกดูสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนำคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (ห้องพักเป็นห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น บริการห้องละ 2 ท่าน)
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 2) จากนั้นเดินทางสู่น้ำตกตาดฟาน น้ำตกสวยที่ทอดตัวมาจากยอดเขาสูง ไหลลงมาเป็นสายอย่างสวยงาม ในบรรยากาศเย็นสบาย ๆ จากนั้นเดินทางต่อไปยังน้ำตกตาดเยื้อง ที่ไหลลงมาจากยอดเขา ทัศนียภาพของน้ำตกตาดเยื้องเราสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดอย่างตื่นตาตื่นใจและด้านบนน้ำตกเราสามารถเล่นน้ำได้ จากนั้นมุ่งหน้าต่อไปยังที่ราบสูงโบลิเวนแห่งลาวใต้ แห่งแขวงปากซอง ระหว่างทางชมไร่ชา ไร่กาแฟ ที่ปลูกให้เห็นตามรายทางเป็นจำนวนมาก แล้วจึงมุ่งหน้าสู่น้ำตกตาดผาส้วม น้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งที่เป็นจุดสนใจของวันนี้ แล้วชมน้ำตกหมากแงวต่อ ซึ่งอยู่ไม่ห่างกับน้ำตกตาดผาส้วม ก่อนเดินทางกลับเยี่ยมชมหมู่บ้านชนเผ่าลาวสูง ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งที่ทางลาวได้สอนให้เรียนรู้ภาษาลาวและวัฒนธรรมของชาวลาว
18.30 น.บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม น้ำตกคอนพะเพ็ง  แก่งหลี่ผีวัดหาดทรายคูณ ล่องเรือข้ามมหานทีสีพันดอน
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่โรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่บ้านนากะสัง เพื่อลงเรือหางยาวบนลำน้ำโขงสู่บ้านดอนคอน พร้อมชมความงามบริเวณสีพันดอน จากนั้นนั่งรถเพื่อเข้าชมสะพาน ประวัติศาสตร์และหัวรถจักรโบราณที่ถูกทิ้งไว้ในสมัยฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง แล้วมุ่งหน้าหน้าสู่แก่งหลี่ผี ชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของแก่งกลางลำน้ำโขงที่มีสมญานามว่ามหานทีสีพันดอน
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 5) จากนั้นเดินทางสู่น้ำตกคอนพะเพ็ง ตื่นตาตื่นใจกับน้ำตกอันยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยาจนกว่าที่จะได้เห็นด้วยตาตนเองกลางแม่น้ำโขง ซึ่งขนานนามว่าแองการ่าแห่งเอเซีย จากนั้นเดินทางแวะนมัสการหลวงพ่อที่วัดหาดทรายคูณ ที่ตั้งอยู่บนเขา ซึ่งเป็นวัดที่ประชาชนชาวลาวศรัทธาและให้ความเคารพ
18.00 น. บริการอาหารเย็น ( มื้อที่ 6) เที่ยวชมตลาดปากเซยามเย็น เดินทางสู่ที่พัก
วันที่สี่นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู ช่องเม็ก ช้อปปิ้ง
06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่7)
07.00 น. ออกเดินทางสู่นครจำปาสัก มุ่งหน้าสู่ปราสาทหินวัดพู (มรดกโลก) ชมประวัติศาสตร์ของปราสาทหินวัดพู
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 8)จากนั้นเดินทางกลับสู่ช่องเม็ก เลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่ตลาดช่องเม็ก แล้วมุ่งหน้าชมความงดงามของสันเขื่อน และสวนไม้ดอกไม้ประดับที่พระตำหนักสมเด็จพระเทพฯ ที่ เขื่อนสิรินธร
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9)คณะทัวร์จ่ายเอง
19.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า

05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ทีมงานส่งคณะด้วยความประทับใจ

อัตราท่านละ 44,00บาท / ท่าน รถบัส รถตู้ 10 ราคา 4,900 บาท

อัตรานี้รวม

– ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดทริป
– ค่าที่พัก 2คืน (โรงแรมปากเซในประเทศลาว 2 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง)
– ค่าอาหารทุกมื้อ (8มื้อ)
– น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
– ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว
– ค่าเรือข้ามดอนคอน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ1,000,000บาท
– มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s