ทัวร์มาเลเซีย เกาะลังกาวี

อิ่มบุญทัวร์นำทุกท่านทัวร์ล่องใต้สตูล-เกาะลังกาวี มาเลเซีย เกาะแห่งมนต์ขลัง

วันแรก กรุงเทพ สตูล
18.00 น. นัดพบตามจุดนัดหมาย

18.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้คอมมิวเตอร์และรถแอร์ปรับอากาศ VIP  2 ชั้น มุ่งหน้าสู่จังหวัด สตูล

วันที่สอง เกาะปลอดภาษี ลังกาวี เคเบิ้ลคาร์ พิิพิธภัณฑ์นายกมหาเธร์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว ณ โรงแรมพินนาเคิล

08.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล นำคณะเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ สู่ เกาะลังกาวี ประเทศ มาเลเซีย

10.30 น. เดินทางถึงท่าเรือกัวห์ เกาะปลอดภาษี ลังกาวี ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองประเทศมาเลเซีย โดยจะเห็นอนุสาวรีย์นกอินทรีย์ (Eagle Square) ขนาดใหญ่สัญลักษณ์ประจำเกาะลังกาวี

11.00 น. นำคณะสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมทัศนียภาพเหนือยอดเขาคุนุงมัตจิงจั้ง ความสูงกว่า 710 เมตร จากระดับน้ำทะเล มองเห็นผืนป่้าอันอุดมสมบูรณ์ น้ำตกขนาดใหญ่ (Seven Wells) เมืองลังกาวี จรดไปยัง เกาะตะรุเตาในฝั่งไทย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเกาะลังกาวี (มื้อที่ 1)

13.00 น. เยือน พิพิธภัณฑ์นายกมหาเธร์ แหล่งสะสมของมีค่านับหมื่้นชิ้นจากทั่วทุกมุมโลก

15.00 น. เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ ตลาดกัวห์ จุใจกับการซื้อสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด เช่น น้ำหอม ชอคโกแล็ต เหล้า บุหรี่ กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

19.00 น. นำคณะสู่ โรงแรมแกรนด์คอนติเนนตัล Hotel Grand Continental Langkawi (ห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง) หรือระดับเดียวกัน พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม สุสานพระนางมัสสุหรี่ Under Water World ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี จัตุรัสนกอินทรีย์

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)

09.00 น. เยี่ยมชม สุสานพระนางมัสสุหรี หรือพระนางเลือดขาว ผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

13.00 น. สนุกสนาน เพลิดเพลินกับ พิพิธภัณฑ์โลกใต้ทะเล Under Water World ชมสัตว์น้ำนานาชนิด เช่น ปลาปิรันยา นกเพนกวิน ปลาทะเลมากมาย

15.00 น. เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ที่โซนดิวตี้ฟรี แหล่งรวมความหลากหลายของสินค้ามากมาย

17.00 น. ร่วมถ่ายรูปที่่ระลึก ณ ดาตารันลัง จัตุรัสนกอินทรีย์ สัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ ของเกาะลังกาวี

19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 5) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ลังกาวี สตูล

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)

08.00 น. นำท่านเดินทางออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

08.30 น. อำลาเกาะมนต์ขลัง ลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง

09.30 น. คณะถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล โดยสวัสดิภาพ

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

14.00 น. แวะซื้อของฝาก ณ จ.ตรัง เช่น น้ำพริก อาหารทะเล เค้กเมืองตรัง

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

วันที่ห้า ตรัง กรุงเทพ
04.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมร้อยยิ้มและความประทับใจจากทีมงาน อิ่มบุญทัวร์

ราคา จอยกรุ๊ปเดินทางรวมกับท่านอื่น (เริ่มต้นกรุงเทพฯ 10 ท่าน/ตู้)
ผู้ใหญ่ 7,500 บาท/ท่าน

เด็ก 4-11 ปี 5,700 บาท/ท่าน (พักรวมกับผู้ใหญ่)

ราคากรุ๊ปเหมาหมู่คณะ (เริ่มต้นกรุงเทพฯ)

จำนวนคน

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

10 ท่าน

11 ท่าน

12 ท่าน

13 ท่าน

14 ท่าน

ู้รถตู้(บาท/ท่าน)

8,900

8,400

7,900

7,700

7,500

7,200

7,000

6,900

6,800

หมายเหตุ 1) ) เด็ก 4-11 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่

ราคา (เริ่มต้นที่สตูล)

4,900 บาท/ท่าน

เด็ก 4-11 ปี 3,700 บาท/ท่าน (พักรวมกับผู้ใหญ่)

ราคานี้รวม
รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ + รถนำเที่ยวบนเกาะลังกาวี
เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะลังกาวี
อาหาร 6 มื้อ
ที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน (ห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง)
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม + ค่าผ่านแดนเข้าประเทศมาเลเซีย
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,00.000 บาท
มัคคุเทศก์นำเที่ยวลังกาวี

เอกสารที่ใช้ (ส่งให้บริษัทก่อนเดินทาง 2 สัปดาห์)

1) สำเนาบัตรประชาชน (เด็กใช้สำเนาสูจิบัตร) 1 ชุด

2) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

การจองทัวร์
โอนเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

กรุ๊ปเหมากำหนดวันเดินทางและจุดนัดหมายได้

 

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s